Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Thứ 6, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2019
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG; TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HOÁ; XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH, ĐOÀN KẾT, XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, GÓP PHẦN ĐƯA TUYÊN QUANG TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC.
Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
16/07/2019: Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 16-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc.

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh các thời kỳ; lãnh đạo MTTQ các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bình Thuận; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng 262 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng mới 494 km kênh mương; làm 268 km đường giao thông nội đồng. Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 383,3 tỷ đồng; hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường bê tông nông thôn và xây dựng mới 404 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố. Toàn tỉnh xây dựng trên 3.000 mô hình khu dân cư tự quản. Hằng năm có trên 86% số hộ đạt chuẩn văn hoá; trên 76% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 41,423 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế và làm nhà ở tại các xã trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được đề cao và đạt kết quả quan trọng. MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở phối hợp thực hiện 6.088 cuộc giám sát, tổ chức 8 hội nghị phản biện và tham gia góp ý trực tiếp vào 1.714 dự thảo văn bản. Hoạt động tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đảng, Nhà nước ngày càng có nhiều tiến bộ. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có đóng góp tích cực, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội. Qua các hoạt động đã khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã nghe Báo cáo của UBND dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận về những kinh nghiệm hay, giải pháp trong công tác phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức vận động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; thông qua các phong trào, cuộc vận động, động viên nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mới, đô thị văn minh; chú trọng giám sát và phản biện xã hội, nhất là các nội dung mà nhân dân quan tâm... Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến thực hiện chính sách mặt trận, dân vận, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để mặt trận các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư hoạt động đạt hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được và cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác mặt trận nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với truyền thống quê hương cách mạng là tiền đề, là động lực cho sự phát triển của tỉnh. MTTQ cần bám sát các nghị quyết của cấp ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để cụ thể hóa thành các chương trình, phong trào của MTTQ và các đoàn thể chính trị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng chí lưu ý, ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Đồng chí Bí thư  Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng Đại hội bức Cờ thêu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2019


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2019


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2019. 

Đại hội công bố danh sách 78 vị đã được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; công bố danh sách 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.


Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV ra mắt Đại hội

Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; các đồng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII Đỗ Minh Tân, Âu Thế Thái và đồng chí Lê Ngọc Tân, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội Cờ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”; UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2019.


Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày nông sản đặc sản của tỉnh tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

Nguồn tin Báo Tuyên Quang

 

 

 

Lượt xem:   702  views
Các tin đã đăng
   THÀNH ĐOÀN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH THPT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2019 - Đăng ngày 10/12/2019
   Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2019 - Đăng ngày 10/12/2019
   HUYỆN ĐOÀN YÊN SƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI CHO CÁN BỘ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ở CƠ SỞ NĂM 2019 - Đăng ngày 10/12/2019
   Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019 - Đăng ngày 04/12/2019
   Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh cho nhân dân - Đăng ngày 29/11/2019
   Đội Thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang tham gia ứng cứu tai nạn giao thông - Đăng ngày 23/07/2019
   Kết nối doanh nghiệp với các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2019 - Đăng ngày 28/11/2019
   Nâng cao năng lực Tiếng anh cho cán bộ làm công tác Đoàn - Đăng ngày 28/11/2019
   Tuổi trẻ Lâm Bình với công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa bàn những xã khó khăn - Đăng ngày 25/10/2019
   Tuổi trẻ Hàm Yên tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương với những công việc cụ thể. - Đăng ngày 02/11/2019

Tổng số: 1567 | Trang: 1 trên tổng số 157 trang  


Xem tin theo ngày  tháng  năm   

Liên kết Website các tỉnh/thành đoàn Cao đẳng Y Hà Nội
Online: 133
Tổng số lượt truy cập: Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN TUYÊN QUANG
Giấp phép xuất bản số: 59/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 8/7/2016
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh Đoàn
Phụ trách nội dung: Ông Ma Phúc Dự, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Trụ sở: Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 343 Email:bbt@tinhdoantuyenquang.vn
@ Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Tuyên Quang
   Design by 

Đăng nhập