HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
Thứ 3, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2018
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG; TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG TUYÊN QUANG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN
Trang chủ >> Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Đoàn các trường THPT tại huyện Yên Sơn đồng lọat tổ chức Diễn đàn tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường
Trong tháng 10 năm 2018, Huyện đoàn Yên Sơn đã chỉ đạo các Đoàn trường THPT trong toàn huyện tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”, năm học 2018 - 2019.
Số - Ký hiệu: NUÔI CÁ AO
Kỹ thuật nuôi cá ao - Chi tiết
Số - Ký hiệu: 125/KHPH/STNMT-ĐTN
KẾ HOẠCH Về việc phối hợp tổ chức Hội thi “Thanh niên Tuyên Quang với công tác bảo vệ môi trường” năm 2018 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số 59-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 8/2/2018
Kế hoạch truyền thông về nông thôn mới và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2018 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ THỊT SINH SẢN
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ THỊT SINH SẢN - Chi tiết
Số - Ký hiệu: PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ DÊ THỊT
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ DÊ THỊT - Chi tiết
Số - Ký hiệu: KĨ THUẬT TRỒNG NẤM KIM CHÂM
KĨ THUẬT TRỒNG NẤM KIM CHÂM - Chi tiết
Số - Ký hiệu: ĐỂ CHANH RA QUẢ TRÁI VỤ
ĐỂ CHANH RA QUẢ TRÁI VỤ - Chi tiết
Số - Ký hiệu: THỨC ĂN CHO DÊ THỊT
THỨC ĂN CHO DÊ THỊT - Chi tiết
Số - Ký hiệu: KỸ THUẬT TRỒNG RAU MẦM
KỸ THUẬT TRỒNG RAU MẦM - Chi tiết
Số - Ký hiệu: CHĂN NUÔI BÊ
CHĂN NUÔI BÊ - Chi tiết
Số - Ký hiệu: CHĂN NUÔI BÒ CÁI MANG THAI VÀ CHĂN NUÔI BÒ CÁI SAU KHI ĐẺ
CHĂN NUÔI BÒ CÁI MANG THAI VÀ CHĂN NUÔI BÒ CÁI SAU KHI ĐẺ - Chi tiết
Số - Ký hiệu: NUÔI CÁ MÚ
NUÔI CÁ MÚ - Chi tiết
Số - Ký hiệu: KỸ THUẬT VỖ BÉO BÒ THỊT
KỸ THUẬT VỖ BÉO BÒ THỊT - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Nuôi hươu sao
Trong nhóm hươu, nai ở Việt Nam, hươu sao được nuôi nhiều nhất. Phân bố ở miền Bắc và Trung. Hươu sao có thân hình nhỏ hơn nai và lớn hơn hoẵng. Trọng lượng con đực khoảng 50-70kg và con cái từ 40-60kg. - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Kỹ thuật nuôi cá chép
Kỹ thuật nuôi cá chép - Chi tiết
Xem tất cả
Đoàn Trường THPT Xuân Huy tổ chức Ngày hội “ Khi tôi 18”  - Đăng ngày: 23/10/2018 9:47:38 SA
Ngày 20/10/2018, Đoàn trường THPT Xuân Huy tổ chức chương trình Ngày hội “ Khi tôi 18” gắn với tổ chức Hội thi làm bánh dân gian chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2018.
Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Sơn Dương tổ chức tọa đàm nhân kỉ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam  - Đăng ngày: 18/10/2018 9:20:51 SA
Nhằm ôn lại truyền thống Hội LHTN Việt Nam ngày 15/10/2018, Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Dương tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018  - Đăng ngày: 17/10/2018 1:47:01 CH
Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của Đoàn những kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng công tác cơ bản. Ngày 17/10/2018, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, công tác kiểm tra giám sát; tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra các cấp năm 2018.
Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018; tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022  - Đăng ngày: 15/10/2018 5:24:26 CH
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 12/10/2018, Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng kỳ thứ 7 với các nội dung: Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018; tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2018; trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022.
Triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội  - Đăng ngày: 17/10/2018 10:39:27 SA
Trong thời gian qua, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  - Đăng ngày: 16/10/2018 2:58:09 CH
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022  - Đăng ngày: 16/10/2018 3:04:15 CH
Hướng dẫn tập trung 3 nội dung trọng tâm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.
Giải pháp thực hiện quy định 01 chế độ học tập Lý luận Chính trị đối với cán bộ Đoàn  - Đăng ngày: 16/10/2018 3:09:47 CH
Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TĐTN-TG về việc “Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022”, trong đó đã cụ thể các nội dung, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 01 của Trung ương Đoàn.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh  - Đăng ngày: 16/10/2018 3:15:55 CH
Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh, chủ trương này áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh  - Đăng ngày: 17/10/2018 1:31:08 CH
Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh, chủ trương này áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn.

Tổng số: 1224 | Trang: 1 trên tổng số 123 trang  

Liên kết Website các tỉnh/thành đoàn Cao đẳng Y Hà Nội
Online: 35
Tổng số lượt truy cập: Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN TUYÊN QUANG
Giấp phép xuất bản số: 59/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 8/7/2016
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh Đoàn
Phụ trách nội dung: Ông Ma Phúc Dự, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Trụ sở: Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 343 Email:bbt@tinhdoantuyenquang.vn
@ Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Tuyên Quang
   Design by 

Đăng nhập