HOẠT ĐỘNG ĐỘI
Thứ 6, Ngày 19 Tháng 4 Năm 2019
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG; TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HOÁ; XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH, ĐOÀN KẾT, XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, GÓP PHẦN ĐƯA TUYÊN QUANG TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC.
Trang chủ >> Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG ĐỘI

HỘI ĐỒNG ĐỘI HÀM YÊN: ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN NĂM HỌC 2018 – 2019
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Hàm Yên năm học 2018 – 2019, Hội đồng Đội huyện đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động trọng tâm cho các Liên đội trực thuộc Hội đồng Đội triển khai đồng loạt theo chủ đề.
Số - Ký hiệu: TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: 108 - KH/TĐTN-TG
Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2022 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1,2/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1,2/2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: 105 - KH/TĐTN-TG
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số: 94-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT
KẾ HOẠCH Tháng Thanh niên năm 2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số: 77-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022” - Chi tiết
Số - Ký hiệu: 89 - KH/TĐTN-TG
Kế hoạch Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang năm 2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: 87 - KH/TĐTN-TG
Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số: 90-KH/TĐTN-TG
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số: 86 -KH/TĐTN-TG
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tham gia phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số: 91- KH/TĐTN-TG
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ảnh “Những khoảnh khắc đẹp của Thanh niên Tuyên Quang” năm 2019 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: 125/KHPH/STNMT-ĐTN
KẾ HOẠCH Về việc phối hợp tổ chức Hội thi “Thanh niên Tuyên Quang với công tác bảo vệ môi trường” năm 2018 - Chi tiết
Số - Ký hiệu: Số 59-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 8/2/2018
Kế hoạch truyền thông về nông thôn mới và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2018 - Chi tiết
Xem tất cả
Các Liên đội trên địa bàn huyên Na Hang sôi nổi tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn  - Đăng ngày: 02/04/2019 4:13:24 CH
Thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2019), 100% Liên đội Tiểu học trên địa bàn huyện Na Hang sôi nổi tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, THCS tổ chức ngày hội “Tiến bước lên đoàn”.
Lâm Bình sôi nổi tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn”và giao lưu các câu lạc bộ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)  - Đăng ngày: 18/04/2019 9:10:35 SA
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Hội đồng Đội huyện Lâm Bình chỉ đạo Hội đồng Đội các xã triển khai đến các Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" gắn với ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên.
Thành phố tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" năm 2019  - Đăng ngày: 28/03/2019 3:16:59 CH
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo 27 Liên đội tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" năm 2019. Chỉ đạo tổ chức điểm tại 02 Liên đội trường Tiểu học Hưng Thành và Liên đội trường THCS Đội Cấn.
Tuyên Quang sôi nổi triển khai Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn  - Đăng ngày: 27/03/2019 4:07:29 CH
Nhân dịp Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019). 300/300 Liên đội Tiểu học trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe", THCS tổ chức Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn".
Các Liên đội trên địa bàn huyện Chiêm Hóa sôi nổi tổ chức hoạt động’Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  - Đăng ngày: 27/03/2019 4:05:58 CH
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Các Liên đội trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hoạt động Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trường THCS Tân Tiến huyện Yên Sơn tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn  - Đăng ngày: 23/03/2019 9:18:03 SA
Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi, đội viên truyền thống 88 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam. Ngày 20/3/2019, tại trường THCS Tân Tiến, huyện Yên Sơn tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm 2019.
Hội Đồng Đội huyện Sơn Dương tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" và trại hè kỹ năng cho Thiếu nhi nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)  - Đăng ngày: 18/03/2019 3:01:49 CH
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Ngày 16/3/2019 Hội đồng Đội huyện Sơn Dương tổ chức Ngày hội " Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" và trại hè kỹ năng cho Thiếu nhi nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).
Lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà tình bạn” tỉnh Tuyên Quang năm học 2018 – 2019  - Đăng ngày: 14/03/2019 11:36:31 SA
Ngày 12/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ Khởi công xây dựng “Ngôi nhà tình bạn” cho gia đình em Nguyễn Thị Thu Hiền, đoàn viên chi đoàn 11B4, Trường THPT Xuân Huy, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Hội đồng Đội Thành phố chỉ đạo đổi mới việc tổ chức Lễ kết nạp Đội viên  - Đăng ngày: 13/03/2019 4:56:21 CH
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Ngay từ đầu năm học, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội Thành phố đã tập trung chỉ đạo các Liên đội thực hiện việc kết nạp Đội viên bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội.
Liên đội trường Tiểu học An Tường tổ chức Lễ kết nạp Đội viên  - Đăng ngày: 21/02/2019 7:51:31 SA
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Vừa qua, Liên đội trường Tiểu học An Tường đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cho 120 em nhi đồng xuất sắc của khối lớp 3.

Tổng số: 300 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang  

Liên kết Website các tỉnh/thành đoàn Cao đẳng Y Hà Nội
Online: 151
Tổng số lượt truy cập: Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN TUYÊN QUANG
Giấp phép xuất bản số: 59/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 8/7/2016
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh Đoàn
Phụ trách nội dung: Ông Ma Phúc Dự, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Trụ sở: Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 343 Email:bbt@tinhdoantuyenquang.vn
@ Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Tuyên Quang
   Design by 

Đăng nhập